การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดแหล่งเรียนรู้กับบ้านศิลปินแห่งชาติ อินสนธิ์ วงค์สาม

ผ่านไปอย่างงดงาม”การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดแหล่งเรียนรู้กับบ้านศิลปินแห่งชาติ อินสนธิ์ วงค์สาม” สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับเยาวชนในจังหวัดลำพูนค่ะ