27 กันยายน วันถวัลย์ ดัชนี

27 กันยายน วันถวัลย์ ดัชนี

คุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม ได้รับเกียรติ เพื่อรับรางวัล ”Thawan Duchanee Arts and Culture Prize ครั้งที่ 5 “ สาขาประติมากรรม ประจำปี 2563 มอบโดยทายาท ดร.ดอยธิเบศน์ ดัชนี คุณลุงอินสนธิ์ เล่าให้ฟังเป็นเกร็ดความรู้ว่า ช่วงที่พักอาศัยอยู่ประเทศฝรั่งเศส ได้ใช้ชีวิตลำบากด้วยกันกับ อ.ถวัลย์ โดยทั้ง 2 ท่านได้ไปรับจ้างทาสีบ้านพักของสถานฑูตไทยด้วยกัน ถือเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตที่ไม่มีวันลืมเลยค่ะ