เปิดรับสมัครผู้ร่วมทีม

JOIN OUR TEAM *

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
เปิดรับสมัครผู้ร่วมทีม
C A F E
ตำแหน่ง Barista

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
เพียงแค่ใจรัก เราพร้อมยินดีต้อนรับ ~
.
ประจำการที่ หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
ป่าซาง ลำพูน

FULL TIME / PART TIME
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
092 263 6121 : คุณอรัญญา