เทพีสงกรานต์ ผลงานปี 2503

#เทพีสงกรานต์

ศิลปิน อินสนธิ์ วงค์สาม” ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พ.ศ. 2542

ผลงาน: เทพีสงกรานต์ 2503

เทคนิค: ภาพพิมพ์แกะไม้

แรงบันดาลใจ: สมัยก่อน สาวงาม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน มีชื่อเสียงเลื่องลือ แม้กระทั่งคุณสุรพล สมบัติเจริญ นักร้องผู้มีชื่อเสียงรางวัลพระราชทานเพลงดีเด่นฯ ก็ได้นำไปเขียนบรรยายไว้ในเพลงมนต์รักป่าซาง ที่โด่งดังเป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้ และสาวงามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศได้แก่ คุณนวลสวาท ลังการ์พินธุ์ รองนางสาวไทยปี 2496 และคุณสุชีรา ศรีสมบูรณ์ นางสาวไทยปี พ.ศ. 2497 เป็นต้น