อินสนธิ์ วงศ์สาม ในรายการเปิดตำนานกับเผ่าทอง

เปิดตำนานกับเผ่าทอง EP.127 ลำพูน (1/4)
เปิดตำนานกับเผ่าทอง EP.127 ลำพูน (2/4)
เปิดตำนานกับเผ่าทอง EP.127 ลำพูน (3/4)
เปิดตำนานกับเผ่าทอง EP.127 ลำพูน (4/4)

เครดิต: PPTV HD 36