รางวัล Thawan Duchanee Arts and Culture Prize ครั้งที่ 5

คุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thawan Duchanee Arts and Culture Prize ครั้งที่ 5 สาขาประติมากรรม ประจำปี 2563 มอบโดย ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำ เมื่อวันที่ 22/9/63 อันเป็นรางวัลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานและเพื่อให้กำลังใจแก่ศิลปิน ตลอดจนบุคลากรทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผู้มีส่วนขับเคลื่อนและสร้างคุณูปการต่อแผ่นดิน 27 กันยายน ของทุกปีถือเป็น “วันถวัลย์ ดัชนี” ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ