” ยิ่งพบกับความยากลำบากจะยิ่งเก่ง “

” ยิ่งพบกับความยากลำบากจะยิ่งเก่ง “

Heel Painting on canvas ปี 2018 ขอเพิ่มความเขียว สงบ ร่มรื่น ในวันที่สีแดงออกฤทธิ์แผดเผาในทุกๆวันค่ะ