ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบฯ

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ สมกับเจตนารมย์ที่คุณลุงอินสนธิ์และคุณป้าแหม่มได้ตั้งใจไว้ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งค่ะ