ผลงาน “Learning Form Masters”

ติดตั้งแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ งาน Painting ขนาด 2×10 เมตร ภาพแรก ของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม ” Learning Form Masters ” ผลงานที่พิสูจน์พลังกายและพลังใจ ในวัยย่าง 88 ปี ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรัก ความรู้ ความเข้าใจ ความดี ความงาม ความบริสุทธิ์จากผลงานและการเรียนรู้จากบรมครูทุกๆท่านที่คุณลุงอินสนธิ์ได้สัมผัส เปิดให้เข้าชมภาพผลงานที่หอศิลป์ ฯ วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.แวะมาชื่นชม และมาให้กำลังใจคุณลุงกันนะคะ ขอบคุณค่ะ