“ทุกอย่างดีก็มักจะจบลงด้วยดี”

เมื่อ “ทุกอย่างดีก็มักจะจบลงด้วยดี” Painting oil on canvas ขนาด กว้าง 180 × ยาว 200 cm