ต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษาจากสาขาวิชา ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

“มีประสบการณ์ดีกว่ารู้ได้จากหนังสือ” หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม ได้มีโอกาสต้อนรับ อาจารย์และน้องๆนักศึกษาจากสาขาวิชา ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งค่ะ