ต้อนรับ ท่านกงสุลอินเดีย Mr. KRISHNA CHAITANYA พร้อมคณะ

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านกงสุลอินเดีย Mr. KRISHNA CHAITANYA พร้อมคณะ ท่านได้มาจังหวัดลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมอินเดียและศิลปวัฒนธรรมล้านนา พร้อมเยี่ยมชมผลงานของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปะ ดนตรี เป็นภาษาสากล ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องตีความถามหาความหมาย ขอต้อนรับด้วยความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ