ต้อนรับแขกเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่

ยินดีต้อนรับค่ะ🥰

หอศิลป์ฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ,คุณสาระ ล่ำซำ ,คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตนพันธุ์ ผู้บริหาร เมืองไทย ประกันชีวิต เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ และชมผลงาน ของคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งค่ะ