ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏลำปาง

” ประสบการณ์ดีกว่ารู้ได้จากหนังสือ ” ขอต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏลำปาง สาขาศิลปะและการออกแบบ เข้าเยี่ยมชม ผลงานและพบปะพูดคุยกับคุณลุงอินสนธิ์ วงค์สาม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจค่ะ