ดีเกินไปทำให้เป็นคนอ่อนแอ

ชื่อผลงาน : ดีเกินไปทำให้เป็นคนอ่อนแอ

เทคนิค : Oil on canvas

ขนาด : 270 x 140 cm

ปี : 2013

ศิลปิน : อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติปี 2542 สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม)