งานไม้แกะสลักร่วมสมัย

งานไม้แกะสลักร่วมสมัย สไตล์คุณลุงอินสนธิ์ วงค์สามค่ะ