งานภาพพิมพ์ขนาดเล็ก ผลงานปี 2020

งานภาพพิมพ์ขนาดเล็ก สไตล์คุณลุงอินสนธิ์ ผลงานปี 2020 ขณะนั้นคุณลุงอินสนธิ์มีอายุ 86 ปีค่ะ