ความน่ารักของคน 2 วัยกับงานไม้ของคุณลุงอินสนธิ์

ความน่ารักของคน 2 วัยกับงานไม้ของคุณลุงอินสนธิ์

“ไม่ดีหากทำให้คนรู้ว่าเราฉลาด ” งานเก่าปี 1985 ค่ะ