คลิปสัมภาษณ์คุณลุงอินสนธิ์ บ้าน 1 ใน 10 ศิลปินแห่งชาติที่ต้องมาเยือน

คลิปสัมภาษณ์คุณลุงอินสนธิ์
บ้าน 1 ใน 10 ศิลปินแห่งชาติที่ต้องมาเยือน
~
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จากกระทรวงวัฒนธรรมมากนะคะ


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
หอศิลป์อินสนธิ์ วงศ์สาม
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ : ต้องนัดเวลาล่วงหน้า
วันเสาร์ – อาทิตย์ : 10.00 น – 16.00 น
.
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม
Inson Wongsam Art Gallery

#InsonWongsam #InsonWongsamArtgallery #อินสนธิ์วงค์สาม