ครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันจากไป ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

รำลึกถึงศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันจากไป 14 พฤษภาคม 2505 ผู้เป็นเสมือนพ่อคนที่สองของอินสนธิ์ วงค์สาม ด้วยความรักและเคารพยิ่ง