ขอขอบคุณนักศึกษาจากแมส อาร์ต Massachusetts College of Arts & Designs Hands House Studio, Boston

หอศิลป์อินสนธ์ วงค์สาม
ขอขอบคุณนักศึกษาจากแมส อาร์ต
Massachusette College of Arts & Designs
Hands House Studio, Boston
ที่มาเยี่ยมชมหอศิลป์มากๆเลยนะคะ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สามเปิด
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ : กรุณานัดเวลาล่วงหน้า
วันเสาร์ – อาทิตย์ : 10.00 น – 16.00 น.
.
หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม – Inson Wongsam Art Gallery

#InsonWongsam #InsonWongsamArtgallery#อินสนธิ์วงค์สาม #NationalArtist